1
Αρχιτέκτονας: Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παιανία

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Βούλα

Κτίριο