1
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
2
από Grabowski W., Piotrowski J., Wilanowich J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου