1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Έκθεση-Μελέτη
7
από Πέρπερας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο