3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

8
από Μπίστης Κ., Παρμακσίζογλου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μπίστης Κ., Παρμακσίζογλου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Γεωργίου Α. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού