163
από Παπαγεωργίου Θ., Βαρελίδης Ν., Σκλαβούνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Μελέτη
165
από Αγαπάκης Γ., Αναστασάκος Π., Νίχλος Αντ
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Εισήγηση ημερίδας
168
171
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

172
173
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
177
από Grabowski W., Piotrowski J., Wilanowich J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
179
από Λαμπρόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
180
από Πήττας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας