1
Αρχιτέκτονες: Troump Eugene, Μπαλάνος Αριστείδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου και Αδριανού

Κτίριο