1
Αρχιτέκτονες: Troump Eugene, Μπαλάνος Αριστείδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου και Αδριανού

Κτίριο