1
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
2
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς (Πλατεία Κουμουνδούρου)

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σέχος Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς 1

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
7

Κτίριο