1
Αρχιτέκτονες: Κυριακίδης Κυριάκος, Εξαρχόπουλος Τάκης, Αποστολάκος Γιώργος
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κηφισίας και Φιλελλήνων

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων 6

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων

Κτίριο