1
από Βαρελίδης Γ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Άρθρο περιοδικού
2
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διδακτορική Διατριβή
3
4

Βιβλίο