1
από Γιαννιώτης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Φυλλάδιο
3
από Μανωλόπουλος Ιάσων
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
5
από Δρίτσα Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
6
από Χαρδούβελης Γκίκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
10
από Κωστής Κωσ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
11
από Παυλόπουλος Παναγιώτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
13
από Μιχούδη Μ., Κουτσογιάννη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
19

Βιβλίο
20
από Σπιλάνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο