1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
6
από Χαρδούβελης Γκίκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
9

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
13
από Ελματζόγλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Οπτικός δίσκος
15
από Μαυρομμάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
18
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο