1
από Nibler Ferdinand, Hupfer K., Janssen W., Krausse N., Lang G., Pauli P., Rupp A., Schmehr F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Λυγούρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Briefs U.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
7
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
9
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
10
από Orlowski Peter F.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο