1
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Φυλλάδιο
4
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο