1
από Nibler Ferdinand, Hupfer K., Janssen W., Krausse N., Lang G., Pauli P., Rupp A., Schmehr F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Briefs U.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
3
από Orlowski Peter F.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο