1
από Nibler Ferdinand, Hupfer K., Janssen W., Krausse N., Lang G., Pauli P., Rupp A., Schmehr F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο
3
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
4
από Briefs U.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
5
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
6
από Orlowski Peter F.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Φυλλάδιο
9
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο