1
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο
3
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
5
από Briefs U.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
6
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
10
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Φυλλάδιο
12
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
13
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
14
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο