1
από Βασιλείου Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
2
από PURVIS RON.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Σεμινάριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Σεμινάριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
6
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο