1
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Δελημάρης Δ., Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ευταξίας Α., Font J., Fabregat A., Stuber F., Fortuny Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Αθανασίου Αλέξιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία