1
από Ρούλιας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ρωσσικόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Schall James, D., Price G.R.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Καρμπαδάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
από Turner John, Hill Martyn
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
11
από Lagasse P.F., Richardson E.V., Schall James, D., Price G.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διεθνείς οργανισμοί
12
από Schall James, D., Price G.R., Fisher G.A., Lagasse P.F., Richardson E.V.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διεθνείς οργανισμοί
13
από Μιχαήλ Π.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
14
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
15
από Kularatna N.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
16
από Gillum D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17
από Bolton W.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
18
από Strock O.J., Rueger E.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
19
από Γιαννούσης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Μεταπτυχιακή Διατριβή
20
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο