1
από Καβαλόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Akoglu K. G., Caner-Saltik Emine N., Mertz J., Colomban P.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
3
από Τζεφέρης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο