1
από Λυγίζος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Λυγίζος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού

Κτίριο