1
από Δόβα Ευανθία, Σιβιτανίδου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Γρηγορένα Μ., Μιχαηλίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
11
από Πηλακούτας Κ., Φράγκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
14
από Παυλίδης Αντρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο