1
από Didier-Werke A., ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΕΑ
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΕΑ
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διδακτορική Διατριβή