1
από Κοντούλη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
2
από Κίζης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
από Didier-Werke A., ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΕΑ
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο