2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Pearce M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πίνακας περιεχομένων

Βιβλίο
4
από Dober R.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6

Διπλωματική Εργασία
7
από Alexander C., Silverstein Murray, Angel Shlomo, Ishikawa Sara, Abrams Denny
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
9
από Mills Edward D., Kaylor Harry
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
10
από Αντωνίου Κ., Βαλλιάδου Μ., Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
12
από Κονταρούδης Χ., Μπότας Α., Νιάνιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
14
από Otto Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
15
από Carlo (de) Giancarlo
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
16
από Rambert Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
17

Διπλωματική Εργασία