Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες:Βιβλιοθηκονομία Οργάνωση βιβλιοθηκών 7 Καταλογογράφηση:Βιβλιοθηκονομία 5 Ψηφιακές βιβλιοθήκες 5 Βιβλιογραφικός έλεγχος:Βιβλιοθηκονομία 4 Εθνικές βιβλιοθήκες:Βιβλιοθηκονομία 4 Σχολικές βιβλιοθήκες:Βιβλιοθηκονομία 4 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
11
από Bazillion R.J., Braun C.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Ζάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Οπτικός δίσκος
17
από Jordan P.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
20
από Poll R., Boekhorst P. te
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο