4
Αρχιτέκτονες: Καλυβίτης Λάζαρος, Λεονάρδος Γιώργος
Διεύθυνση: Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

Κτίριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού