1
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
3
από Bhowal Nilanjan, Bohwal Sanhita
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
10
από Αγγελούδη Σαπφώ
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Αγγελούδη Σαπφώ
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Αγγελούδη Σαπφώ
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Σεμινάριο
14
από Αλευράς Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Δεληγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
από Μπαλόγλου Λεία-Ελισάβετ, Νίντος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μπαλόγλου Λεία-Ελισάβετ, Νίντος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Κάρτας Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Άρθρο περιοδικού
19
από Μπόμπορης Ευστράτιος, Χουρδάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Άρθρο περιοδικού