1
από Καλογεράκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

5
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

6
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

9
από Μαλικούτη Σταματίνα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
13
από Λειβαδάρος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο

14

Βιβλίο