1
από Γεωργίου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Καλογεράκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

6
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

7
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

10
από Μαλικούτη Σταματίνα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
14
από Λειβαδάρος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο

15

Βιβλίο