2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ροζάκης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση ημερίδας
17
από Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου