1
από Parr A.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Talbott Edwin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Barber Ant.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
από Αργυρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
7
από Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Loginoff N.
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο
9
από Peele R.
Στοιχεία έκδοσης: 1920

Βιβλίο
10
από Harris Elmo G.
Στοιχεία έκδοσης: 1910

Βιβλίο
12

Οπτικός δίσκος