3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
7
από Field Barry C., Field Martha K.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
13
από Καπλάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
14
από Σταθοπούλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
16
από Βαϊτσης Τριαντάφυλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
17
από Gilpin A.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
18
από Tietenberg Tom
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
19
από Castillon D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο