1
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Συνέδριο
2
από Τζούφη Μυρτώ
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
3
από Εμμανουηλίδης Σάββας, Λουλάκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
5
από Λώλος Σαράντης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
από Μπασιούκα Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
16
από Ζαχαρόπουλος Νίκος, Τσόγιας Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Συνέδριο
20

Βιβλίο