1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Παπαντωνάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
13
από Ελματζόγλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Οπτικός δίσκος
15
από Μαυρομμάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Μελέτη
20
από Τσετίνη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία