8
από Πουλασικίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Άρθρο περιοδικού
9
από Πουλασικίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Άρθρο περιοδικού
12
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
13
από Young L.E., Robiette Edward H.
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
14
από Bruhns W.
Στοιχεία έκδοσης: 1926

Βιβλίο
15
από Κτενάς Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1914
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού