1
από Λαμπρόπουλος Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
3
από Αλευράς Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
4
από Τσουβαλά Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
5

Διπλωματική Εργασία
6
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
8
από Καρλής Α., Κασιδόκωστας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
9
από Μαχαίρας Γ., Καμπύλης Αλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
10
από Λαμπρόπουλος Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
11
από Χατζημουρατίδης Κ., Παρθενόπουλους Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
12
από Karlsson R., Hansbo S.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διεθνείς οργανισμοί
13
από Τσουτρέλης Χαράλαμπος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
14
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
16
από Dunkan Neil
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
19

Βιβλίο