1
από Ζιούτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
2
από Montgomery Douglas C., Runger George C.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Walpole R., Myers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
από Walpole R., Myers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Bain L., Engelhardt M.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Devore J.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Καλπαζίδου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Dietrich C.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
10
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Milton Jan. S., Arnold J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Carmona R., Nualart David
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
από Caines P.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
14
από Παπανικολάου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
από STARK HEN., WOODS JOHN
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
17
από Χριστοδουλόπουλος Παν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
19
από Lindley D.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
20
από PUGACHEV V.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο