1
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φρυνίχου 14

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Θεοδοσόπουλος Γιώργος, Αγριαντώνη Ελένη
Διεύθυνση: Αθήνα, Υπερείδου και Κέκροπος

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Ζάχος Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Υπερείδου 18

Κτίριο
5
Διεύθυνση: Αθήνα, Σχολείου

Κτίριο