1
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπατζίλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Wagner Arthur, Grossmann Bernhand
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
5

Βιβλίο