5
από Θεοχαρίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Δάλλας Ιωάν.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1912
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού