2
από Αντωνιάδης Απόστολος, Βαρδούλης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
από Σώτσος Π., Τζάλλας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
7
από Piluso V.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από Καρελιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
9
από Οικονόμου Κωνσταντίνα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
10
από Μουτσοπούλου Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
11
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
12
από ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
14
από Ραγιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
15
από Γραβαλάς Φώτιος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
16
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
17
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
18
από Baker A. L. L.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
20
από Rygol J.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο