Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πλαίσια,Δικτυώματα:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική
1
από Γραβαλάς Φώτιος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
2
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή