2
από Σώτσος Π., Τζάλλας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
από Αντωνιάδης Απόστολος, Βαρδούλης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4
από Καρελιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
5
από Οικονόμου Κωνσταντίνα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
6
από Μουτσοπούλου Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
7
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
8
από ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
9
από Ραγιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
11
από Γραβαλάς Φώτιος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
12
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή
14
από Σιμόπουλος Αχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο