1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
από Piluso V.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
4
από Ραγιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία