1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Γραβαλάς Φώτιος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
4
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή