1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Καρελιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
3
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
4
από ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
5
από Rygol J.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο