1
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πετιμεζάς Γρηγόρης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)

Κτίριο
3
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)

Κτίριο