4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
8
από Μαρκάκης Κώστας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Τσιμένης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1933
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού